Автоматизиране управлението на мрежови устройства (Ansible)

Автоматизиране управлението на мрежови устройства (Ansible):

Разглеждани теми за сесията:

  1. Що е то автоматизация в управлението на мрежи и какво представлява Ansible
  2. Инсталиране и конфигуриране на Ansible
  3. Управление на мрежови устройства чрез Ansible (конфигурация на Cisco NXOS v9k)
  4. Управление на върнат резултат, улавяне на грешки
Print Friendly, PDF & Email