CCNA Routing and switching

Cisco partner logo picture

Провежданият в град Пловдив CCNA Routing and switching е курс-подготовка за покриване на сертификата CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Сертифициран от Сиско сътрудник за работа с мрежи. Актуалната версия е 7.0. Курсът включва три семестъра, които се покриват за период от 4 до 12 месеца с продължителност 280 учебни часа.

Курсистите получават задълбочени познания по теоретичните основи на мрежите и мрежовите устройства, както и практически умения за работа с тях. Научават как да инсталират и конфигурират маршрутизатори и комутатори в локални и по-големи мрежи, да откриват и отстраняват проблеми, да оптимизират мрежите и да се грижат за сигурността и защитата от атаки.

След края на последния семестър курсистите се явяват на тест върху целия материал. Всеки, който издържи финалния тест на четвърти семестър с успех над 75% от първия път, получава 70% отстъпка за явяването на изпита за международния сертификат.

Групите за курса са от 6-9 човека и се провеждат в гр. Пловдив.

Програма на курса в Пловдив – CCNA Routing and switching v7.0:

 

Introduction to Networks v7.0 (ITN)

 1. Networking Today
 2. Basic Switch and End Device Configuration
 3. Protocols and Models
 4. Physical Layer
 5. Number Systems
 6. Data Link Layer
 7. Ethernet Switching
 8. Network Layer
 9. Address Resolution
 10. Basic Router Configuration
 11. IPv4 Addressing
 12. IPv6 Addressing
 13. ICMP
 14. Transport Layer
 15. Application Layer
 16. Network Security Fundamentals
 17. Build a Small Network

Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

 1. Single-Area OSPFv2 Concepts
 2. Single-Area OSPFv2 Configuration
 3. Network Security Concepts
 4. ACL Concepts
 5. ACLs for IPv4
 6. WAN Concepts
 7. VPN and IPsec Concepts
 8. QoS Concepts
 9. Network Management
 10. Network Design
 11. Network Troubleshooting
 12. Network Virtualization
 13. Network Automation

Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

 1. Basic Device Configuration
 2. Switching Concepts
 3. VLANs
 4. Inter-VLAN Routing
 5. STP Concepts
 6. EtherChannel
 7. DHCPv4
 8. SLAAC and DHCPv6
 9. FHRP Concepts
 10. LAN Security Concepts
 11. Switch Security Configuration
 12. WLAN Concepts
 13. WLAN Configuration
 14. Routing Concepts
 15. IP Static Routing
 16. Troubleshoot Static and Defaults Routes

Print Friendly, PDF & Email