Въведение в Linux I

Курсът Въведение в Linux I е предназначен за хора, желаещи да получат знания за основите на операционната система. Курсът разкрива детайлно концепциите на този вид операционна система и набляга на нейните предимства.

Курсът е част от подготовката за покриването на международни сертификати като LPI и CompTIA Linux+

Програма на курса Въведение в Linux I част:

 1. Module: Getting started
  1. Using the shell
  2. Getting help
  3. Text utilities
  4. Configuring the shell
 2. Module: Basic file management
  1. File manipulation
  2. File globbing
  3. Finding files
 3. Module: Working with texts
  1. Regular expressions
  2. The vi editor
  3. Standard text streams and redirection
  4. Managing processes
 4. Module: Advanced file management
  1. Archive commands
  2. File permissions and ownership
  3. Filesystem links
 5. Module: Booting the system
  1. Hardware configuration
  2. The boot process
  3. Bootloaders
  4. Runlevels
 6. Module: Partitioning
  1. Designing a scheme
  2. Creating partitions
  3. Mounting filesystems
 7. Module: Administration of filesystems
  1. Maintaining integrity
  2. Fixing filesystems
  3. Disk quotas
 8. Module: System software
  1. RPM packet management
  2. Debian software management
  3. Managing shared libraries
Print Friendly, PDF & Email